Kontaktujte nás

Alebo

kolek@lusaro.sk

Email:

+421 949 515 230

Tel.:

LUSARO s.r.o.
Jarmočná 1 
Košice, 040 01 

IČO: 47472146
IČ DPH: SK2023918061
Bankové spojenie: SK 80 0200 0000 0032 4463 7255
Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, oddiel: Sro, Vložka: 33931/V

Ing. Dušan Kolek
Tel: ​+421 949 515 230
Email: kolek@lusaro.sk

Ing. Róbert Kover 
Tel: +421 907 301 818
Email: kover@lusaro.sk